Kötelező kivitelezői felelősségbiztosításról (e-naplós)

  • Posted on: 31 January 2018
  • By: Kövecses Péter

2017. január 1-től hatályos a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016 (VI.13.) Kormányrendelet és annak 353/2016 (XI. 18.) Kormányrendelettel történő módosítása.

A Kormányrendelet a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése és meglévő lakóépület max.300 négyzetméterre bővítése esetén az építtetővel közvetlen szerződéses kapcsolatban álló fővállalkozó kivitelező és alvállalkozói által az építőipari kivitelezési tevékenységgel érintett lakóépület hibás építési tevékenységével okozott, és a fővállalkozó kivitelező általa bármely jogviszonyban foglalkoztatott felelős műszaki vezető által a művezetési tevékenység körében okozott kár megtérítésére kivitelezői felelősségbiztosítás megkötését kötelezően írja elő.

A kivitelezőnek rendelkeznie kell a felelősségbiztosítással legkésőbb a munkaterület átadásakor nyilatkoznia kell a kivitelezési elektronikus építési főnaplóba (e-napló) a felelősségbiztosítása kötvényszámáról , a biztosító nevéről, fel kell tölteni az építési naplóba a biztosító által kiadott fedezetigazolást arról, hogy a bejelentéssel érintett kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó felelősségbiztosítás és a biztosítási fedezet fennáll.

A kivitelezői felelősségbiztosításnak fedezetet kell nyújtania a biztosított tevékenység körében felmerülő dologi és személyben történő károkozás esetére, ki kell terjednie a biztosítás hatálya alatt a fővállalkozó kivitelező és alvállalkozói által az építési kivitelezési tevékenységgel érintett lakóépület hibás építési tevékenységgel okozott károkra, a fővállalkozó kivitelező és alvállalkozói által harmadik személynek okozott károkra, a fővállalkozó kivitelező által bármilyen jogviszonyban foglalkoztatott felelős műszaki vezető által okozott károkra, fedezetet kell nyújtania a felelősségbiztosítási szerződés hatálya alatt okozott és legkésőbb a szerződés megszűnését követő 3 éven belül bekövetkezett, a biztosító részére bejelentett, biztosítási eseménynek minősülő károkra, fenn kell állnia legalább a lakóépület teljes műszaki átadás-átvétel lezárásáig.

A felelősségbiztosításnak fedezetet kell nyújtania

50 millió forint beruházási költségkeretig biztosítási eseményenként legalább 10 millió forintig és állandó felelősségbiztosítás esetében évente, egy adott időszakra kötött felelősségbiztosítás esetében a biztosítás tartamára együttesen legalább 30 millió forintig,

50 millió forintot meghaladó, de 100 millió forintot meg nem haladó összegű beruházási költségkeret között legalább 20 millió forintig és állandó felelősségbiztosítás esetében évente, egy adott időszakra kötött felelősségbiztosítás esetében a biztosítás tartamára együttesen 60 millió forintig,

100 millió forint feletti beruházási költségkeret esetén legalább 30 millió forintig és állandó felelősségbiztosítás esetében évente, egy adott időszakra kötött felelősségbiztosítás esetében a biztosítás tartamára együttesen 90 millió forintig.

Irodánk vállalja egyedi ajánlatok elkészítését rövid határidővel. Amennyiben felkeltettük érdeklődését, vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeink bármelyikén, vagy kattintson az alábbi linkre.

Megkeresést kérek