Az Allianz Hungária Zrt. koronavírus-járvánnyal kapcsolatos állásfoglalása baleset-, egészség- és életbiztosítási termékeit illetően

  • Posted on: 9 April 2020
  • By: admin

Az Allianz Hungária Zrt. élet-, baleset- és egészségbiztosítási csomagjainak szerződési feltételeiben nem minősül kizáró oknak az új típusú koronavírus (COVID-19). Az Allianz életbiztosítási termékei esetén szolgáltat a koronavírussal kapcsolatosan – a várakozási időn túl – bekövetkezett biztosítási eseményeknél a szerződésre érvényes feltételek szerint.

A vírus és a pandémiás helyzet világszerte súlyos, és ritkán látott méreteket ölt ugyan, de a COVID-19 nem minősül sem heveny fertőző betegségnek, sem kritikus betegségnek. A koronavírus-járványt érintően társaságunk az egyes biztosítási termékekhez kapcsolódó információk közül – a minél gyorsabb és praktikusabb tájékoztatás érdekében – az alábbiakat emeljük ki.

Csoportos élet-, baleset- és betegségbiztosítások

Az Allianz Hungária Zrt. csoportos életbiztosítása ugyan nem zárja ki a koronavírus-fertőzésből eredő elhalálozást, azonban felhívjuk a figyelmet a szerződési feltételeinkben rögzített kéthónapos várakozási időtartamra, melynek ideje alatt bekövetkező halálesetkor szolgáltatást nem nyújtunk. A bármely okú halál esetén felmerülő temetési költségek térítésére szóló biztosításunk esetén nincs várakozási idő és koronavírussal kapcsolatban sincs megkötés. Amennyiben a megbetegedést követően ügyfelünknek műtétre, illetve kórházi ellátásra lenne szüksége, úgy szerződési feltételeinkben rögzített szolgáltatásokra maradéktalanul jogosult, azok nem kerülnek korlátozásra koronavírus-járvány miatt. Vírusfertőzést követően kialakult betegségből eredő keresőképtelenség esetén is – a vállalt önrész idő elteltét követően – szolgáltatunk, melynek pontos részleteit a szerződési feltételek tartalmazzák. Ezekkel kapcsolatban kérjük ügyfeleinket, minden esetben alaposan és körültekintően tájékozódjanak az egyes termékek általános szerződési feltételeiből, és amennyiben szükséges, további kérdéseikkel forduljanak társaságunkhoz a közlemény végén található elérhetőségek valamelyikén! A koronavírus nem tekinthető kritikus megbetegedésnek, így ezen fedezetünk a jelen vírusfertőzés kapcsán nem térít.

Baleseti eredetű fedezetek csak és kizárólag baleset esetére nyújtanak szolgáltatást, és a koronavírus-megbetegedés önmagában nem minősül balesetnek. Csoportos egészségbiztosítás A koronavírus kapcsán az ajánlatban szereplő egészségbiztosítási pilléreket változatlanul nyújtjuk. Felhívjuk azonban ügyfeleink szíves figyelmét, hogy szűrővizsgálati csomagunk krónikus betegségek szűrését végzi, a szűrővizsgálati listában nem szerepel a koronavírus teszt.

Egyéni életbiztosítási csomagok Életprogram/Gondoskodás Programok/Nyugdíjbiztosítás

Az Allianz az Életprogramok, Gondoskodás Programok alap életbiztosításra nem alkalmaz várakozási időt, míg a kiegészítő életbiztosításra két hónap várakozási idő érvényes, melytől orvosi vizsgálat esetén a biztosító eltekint. Ugyanakkor felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy a várakozási időn belüli koronavírus okozta elhalálozás esetén az Allianz Hungária Zrt. – a szerződési feltételek értelmében – nem nyújt szolgáltatást. Az Allianz Hungária Zrt. a megbetegedésből eredően szolgáltat ügyfelei részére valamennyi élet- és kiegészítő biztosítás tekintetében, ha a megbetegedést követően műtétre, vagy kórházi ellátásra kerülne sor, kórházi ellátás esetén a vállalt önrész idő elteltét követően.

Az orvosi ellátásra szóló kiegészítő egészségbiztosítási fedezet értelmében, az Allianz Orvosi Call Center készséggel áll ügyfeleink rendelkezésre, akik koronavírus-fertőzés kapcsán a járóbeteg-szakellátásra ugyancsak teljes mértékben jogosultak. Azonban itt is érdemes szem előtt tartani azt, amit a csoportos egészségbiztosítás kapcsán kiemeltünk: a fedezetben meghatározott szűrővizsgálatok a krónikus megbetegedések szűrését végzik, melyek között a koronavírus-teszt nem szerepel. Hozam Max Biztosítónk a csomag általános szerződési feltételei szerint fizet bármely okú elhalálozás esetén, várakozási idő nincs meghatározva a szerződési feltételekben.

Forrás: allianz.hu